loose معنی کلمه

loose : شل، سست، لق، گشاد، ول، آزاد، بی ربط، هرزه،بیبندوبار، لوس وننر، بی پایه، بی قاعده، رهاکردن،درکردن(گلوله وغیره)، منتفی کردن، برطرف کردن، شل و سست شدن، نرم وآزاد شدن، حل کردن، از قید مسئولیت آزاد ساختن، سبکبار کردن، پرداختن

american phonetic : ˈluːs

british phonetic : luːs