misplay معنی کلمه

m

misplay : بازی بد واز روی ناشیگری، غلط بازی کردن

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها