neutralization معنی کلمه

neutralization : خنثی سازی، بیطرف کردن

american phonetic : ˌnuːtrələˈzeɪʃn̩

british phonetic : ˌnjuːtrəlaɪˈzeɪʃn̩