number generator معنی کلمه

number generator : شماره زا

american phonetic : ˈnəmbərˈdʒenəˌretər

british phonetic : ˈnʌmbəˈdʒenəreɪtə