per معنی کلمه

p

per : با، توسط، بوسیله، در هر، برای هر، از میان، از وسط، برطبق

american phonetic : ˈpɜːr

british phonetic : pɜː

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها