phosphorism معنی کلمه

p

phosphorism : مسمومیت در اثر فسفر، تشعشع فسفری، شب تابی

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها