polygamy معنی کلمه

p

polygamy : چند همسری، تعدد زوجات، چند زن گیری، چندگانی، بسگانی

american phonetic : pəˈlɪɡəmi

british phonetic : pəˈlɪɡəmi

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها