polyzoic معنی کلمه

p

polyzoic : مرکب از شبه جانوران بسیار، پرزیوگانی

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها