preflight معنی کلمه

p

preflight : قبل از شروع پرواز (هواپیما)

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها