procreative معنی کلمه

p

procreative : ( procreant ) وابسته به ایجاد کردن یا زادن

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها