ptolemaist معنی کلمه

p

ptolemaist : بطلمیوسی

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها