reest معنی کلمه

r

reest : امتناع کردن، سر پس زدن اسب، دود زدن ماهی و غیره،پوسیدن

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها