reticulum معنی کلمه

reticulum : (جانورشناسی) نگاری، شیردان جانور نشخوار کننده، ساختمان شبکه ای، شبکه، (کالبدشناسی)بافت نگاه دارنده اعصاب، بافت هم بند و مشبک