safelight معنی کلمه

safelight : چراغ تاریکخانه عکاسی