seamy معنی کلمه

s

seamy : درزدار

american phonetic : ˈsiːmi

british phonetic : ˈsiːmi

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها