snow under معنی کلمه

snow under : مستغرق ساختن، بیش ازحد توانایی در کاری مستغرق شدن، شکست فاحش خوردن

american phonetic : ˈsnoʊˈəndər

british phonetic : snəʊˈʌndə