staticize معنی کلمه

s

staticize : ایستا ساختن، ساکن کردن

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها