steep معنی کلمه

s

steep : سرازیر، تند، سراشیب، گزاف، فرو کردن (در مایع)،خیساندن، اشباع کردن، شیب دادن، مایع (جهت خیساندن)

american phonetic : ˈstiːp

british phonetic : stiːp

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها