styliform معنی کلمه

s

styliform : نیزه ای شکل، نیزه مانند، بشکل قلم

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها