supernumerary معنی کلمه

s

supernumerary : زیاده، بیش از اندازه عادی، فوق عددی، اضافی

american phonetic : ˌsuːpəˈnjuːmərəri

british phonetic : ˌsuːpəˈnjuːmərəri

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها