telic معنی کلمه

t

telic : متضمن نتیجه غایی، نهایی، دارای هدف نهایی

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها