through معنی کلمه

through : از (میان یا سرتاسر و غیره)

american phonetic : ˈθruː

british phonetic : θruː

english sentence : knowledge derived through books

persian sentence : دانشی که از کتب به دست آمده است