through معنی کلمه

through : به، از راه، از طریق، به وسیله‌ی، به کمک، به خاطر، به واسطه‌ی، در اثر، با

american phonetic : ˈθruː

british phonetic : θruː

english sentence : she educated herself through correspondence courses

persian sentence : از طریق درس‌های مکاتبه‌ای خودآموزی کرده است