through معنی کلمه

through : به، از راه، از طریق، به وسیله‌ی، به کمک، به خاطر، به واسطه‌ی، در اثر، با

american phonetic : ˈθruː

british phonetic : θruː

english sentence : Zahra went out through the kitchen

persian sentence : زهرا از راه آشپزخانه خارج شد