through معنی کلمه

through : به، از راه، از طریق، به وسیله‌ی، به کمک، به خاطر، به واسطه‌ی، در اثر، با

american phonetic : ˈθruː

british phonetic : θruː

english sentence : through illness he lost his hearing

persian sentence : به خاطر بیماری شنوایی خود را از دست داد