through معنی کلمه

through : به، از راه، از طریق، به وسیله‌ی، به کمک، به خاطر، به واسطه‌ی، در اثر، با

american phonetic : ˈθruː

british phonetic : θruː

english sentence : we are related through our grandfather

persian sentence : از طریق پدر بزرگمان با هم نسبت داریم