totalizator معنی کلمه

totalizator : ماشین جمع زنی، ماشین ثبت شرط بندی اسب دوانی

american phonetic : ˈtoʊtəlaɪzeɪtər

british phonetic : ˈtəʊtəlaɪzeɪtə