totipotent معنی کلمه

t

totipotent : دارای قدرت تولید یک ارگانیسم از یک جز ان

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها