tread معنی کلمه

t

tread : گام برداری، پاگذاشتن، راه رفتن، لگد کردن

american phonetic : ˈtred

british phonetic : tred

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها