trelliswork معنی کلمه

t

trelliswork : داربست بندی، شبکه، چیز شبکه مانند، شبکه داربست

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها