trippet معنی کلمه

t

trippet : زبانه یا برجستگی چرخ که در فواصل معین بچرخ دیگر میخورد

درباره نویسنده

توسط admin

نوشته‌های تازه

آخرین دیدگاه‌ها