tumescent معنی کلمه

tumescent : ( tumid ) بادکرده، اماس کرده، اماسیده، ورم کرده،متورم، ورقلنبیده، پراب وتاب، مطنطن

american phonetic : tuːˈmesənt

british phonetic : tjuːˈmesnt