underwater معنی کلمه

underwater : زیر اب، چیر ابی، زیر ابزی

american phonetic : ˈəndəˌrwɒtər

british phonetic : ˈʌndəwɔːtə