wilderness معنی کلمه

wilderness : بیابان، صحرا، سرزمین نامسکون و رام نشده

american phonetic : ˈwɪldərnəs

british phonetic : ˈwɪldənəs